Ud over selskabsstiftelser tilbyder vi en lang række andre services relateret til selskaber og drift af en virksomhed.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning om og registrering af ændringer i bestående selskaber og koncerner, herunder men ikke begrænset til:

 • Ledelsesændringer
 • Kapitalforhøjelser og –nedsættelser
 • Udlodninger
 • Aktie- eller anpartsombytninger
 • Etablering af kapitalklasser
 • Fusioner og spaltninger
 • Øvrige vedtægtsændringer
 • Likvidation eller ophør ved erklæring
 • Registrering af reelle ejere og legale ejere
 • Omdannelse af selskab
 • Genoptagelse af selskab under tvangsopløsning
 • Danish Certificate of Good Standing. (We deliver the Danish equivalent to a Certificate of Good Standing for a fixed price. Please contact attorney-at-law Christian Steen Laursen or paralegal Gitte Liliendal.)
 • Legalisering og appostillering af dokumenter

Herudover tilbyder vi blandt andet udarbejde af ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, gældsbreve, forretningsbetingelser og andre kommercielle kontrakter til brug i din virksomhed.

Hvis der er flere ejere af et selskab vil vi desuden altid anbefale, at der indgås en ejeraftale. Du kan læse mere om ejeraftaler her.

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 33 63 74 00 eller mail info@galst.dk, for en nærmere drøftelse af dine specifikke behov og vores priser herfor. Det vil i langt de fleste tilfælde være muligt at få en aftalt fast pris.