Vi stifter både selskaber enkeltvist og med holdingselskaber.

Anpartsselskab

For at starte et anpartsselskab er der et kapitalkrav på minimum 40.000 kr. Et anpartsselskab kan have en eller flere ejere, og ejerne hæfter alene med den indskudte kapital. Et anpartsselskab er en veletableret selskabsform i Danmark og også den mest anvendte selskabsform. Et anpartsselskab er en god ide, hvis man starter ny virksomhed, og gerne vil have fordelene ved at drive forretning i selskabsform, og samtidig har mulighed for at indskyde den påkrævede minimumskapital.

 

Aktieselskab - Få et aktieselskab for 100.000 kr.

For at starte et aktieselskab er der et kapitalkrav på minimum 400.000 kr. Der er dog mulighed for at indskyde kapitalen delvist med 25%, således 100.000 kr. Den resterende selskabskapital på 300.000 kr. er herefter en fordring, som selskabet har på den eller de stiftende aktionærer, der har indbetalt delvist. Et aktieselskab kan have en eller flere ejere, og ejerne hæfter alene med den indskudte kapital hhv. den kapital de har givet tilsagn om at indskyde. Et aktieselskab vælges ofte fremfor et anpartsselskab, hvis det er vigtigt overfor omverdenen at signalere soliditet og kontinuitet.

 

Andre Selskaber

Vi tilbyder også stiftelse af andre selskabsformer til aftalt fast pris, herunder blandt andet partnerselskaber (P/S), interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S), ligesom vi tilbyder stiftelse af selskaber underlagt særlig lovregulering fx tandlæge-, læge- og advokatselskaber.

Ønsker du at stifte et andet selskab end et sædvanligt anparts- eller aktieselskab bedes du venligst kontakte os på telefon 33 63 74 00 eller mail info@galst.dk for en nærmere drøftelse af behov, pris mv.

 

Ejeraftaler

Hvis der er flere ejere af selskabet anbefaler vi altid, at der indgås en ejeraftale. Læs mere om ejeraftaler her.